مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: حل یک مشکل در یک هلدینگ دارویی، حل مشکلاتی از صنعت دارو است

دکتر غلامحسین مهر علیان در تشریح فعالیت های خود گفت: برنامه ما این است که به طور هفتگی به اتفاق سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی، یکی از هلدینگ دارویی را مورد بازدید قرار دهیم.
وی تصریح کرد: در این بازدیدها، روسای واحد های زیرمجموعه خود را به همراه می بریم تا شرکت ها بتوانند مشکلات خود را مستقیما درحضور مسئولین واحدها و زیرمجموعه های اداره دارو مطرح کنند و درخواست های خود را بازگو کنند و اگر قرار بر این شود که کاری برای آن مجموعه صورت گیرد همانجا مصوب کنیم.

  • خانم سزیده
  • شهریور 10, 1398