سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۲۵ الی ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگاه رویان، دانشگاه فردوسی، جهاد دانشگاه یخراسان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398