بیست و هشتمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

بیست و هشتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران در تاریخ ۲۱ الی ۲۵ دی ۱۳۹۸ توسط انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ایران و انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398