تمامی وام های نیمسال دوم 99-98 دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت شده است

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: این تسهیلات به منظور کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد در قالب وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ودیعه مسکن و شهریه به دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور پرداخت شده است.

  • دیجی بنیان
  • اردیبهشت 22, 1399