کارگاه بیوانفورماتیک

کارگاه بیوانفورماتیک در تاریخ 18 لغایت 20 دیماه 1398 توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در تهران برگزار می گردد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 19, 1398