ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران در تاریخ ۱ الی ۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران و گروه زیست شناسی دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 27, 1398
بیوتکنولوژی از زبان آریوژن

رویداد بیوتکنولوژی از زبان آریوژن در تاریخ 12 الی 24 آذر ماه توسط کمیته آموزش ایفسا و با مدرسینی از شرکت دارویی آریوژن برگزار می شود.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 24, 1398
نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران- انجمن زیست شناسی ایران در شهر تهران – دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398