نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران

نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران- انجمن زیست شناسی ایران در شهر تهران – دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 20, 1398