چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط گروه ها و مراکز تحقیقات چشم و انجمن چشم پزشکی ایران، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398
بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی در تاریخ ۳ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398