نهمین کنگره کشوری سوختگی

نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • فروردین 8, 1399