هفتمین کنگره بین المللی نارسائی قلب ایران و هفتمین کنگره انجمن جهانی نارسایی قلب

هفتمین کنگره بین المللی نارسائی قلب ایران و هفتمین کنگره انجمن جهانی نارسایی قلب در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  • دیجی بنیان
  • اسفند 14, 1398