جستجو رویداد:
  رویدادهای آتی
  هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان دهان ، فک و صورت در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
  چهارمین کنگره سلامت مردان و دوازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  اسفند ۱, ۱۳۹۸
  کارگاه آناتومی دستگاه گوارش به زبان ساده: ویژه علاقه مندان طب سنتی در تاریخ 1 اسفندماه 1398 توسط شرکت دانش بنیان مدزیست در تهران برگزار می گردد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اولین سمینار Real-Time PCR (پژوهشی و بالینی) در تاریخ 1 الی 3 اسفند 1398توسط ImmunologyToday & USERN در شهر تهران برگزار می شود.
  سمینار رایگان معجزه آب (پزشکی فرامولکولی) در تاریخ 1 اسفند 1398 توسط دکتر عادل حیدری راد در تهران برگزار می گردد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اسفند ۵, ۱۳۹۸
  هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران در تاریخ 5 اسفند 1398 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین درجامعه و موسسه آموزش عالی آل طه در تهران برگزار می گردد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان (با تاکید بر خانواده) در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط گروه پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در تاریخ ۲۱ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان و بنیاد بین المللی غدیر در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در تاریخ ۲۱ الی ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  سمینار رایگان معجزه آب (پزشکی فرامولکولی) در تاریخ 1 اسفند 1398 توسط دکتر عادل حیدری راد در تهران برگزار می گردد.
  نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن سرطان های زنان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت در شهر جیرفت برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت در شهر جیرفت برگزار خواهد شد.
  نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن سرطان های زنان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان دهان ، فک و صورت در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
  چهارمین کنگره سلامت مردان و دوازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  اسفند ۱, ۱۳۹۸
  کارگاه آناتومی دستگاه گوارش به زبان ساده: ویژه علاقه مندان طب سنتی در تاریخ 1 اسفندماه 1398 توسط شرکت دانش بنیان مدزیست در تهران برگزار می گردد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اولین سمینار Real-Time PCR (پژوهشی و بالینی) در تاریخ 1 الی 3 اسفند 1398توسط ImmunologyToday & USERN در شهر تهران برگزار می شود.
  سمینار رایگان معجزه آب (پزشکی فرامولکولی) در تاریخ 1 اسفند 1398 توسط دکتر عادل حیدری راد در تهران برگزار می گردد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اسفند ۵, ۱۳۹۸
  هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران در تاریخ 5 اسفند 1398 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین درجامعه و موسسه آموزش عالی آل طه در تهران برگزار می گردد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز (پنجمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.
  دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ 15 اسفند 1398 توسط انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا برگزار می گردد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد - دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد- قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز (پنجمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.
  دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در شهر سمنان برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آستان قدس رضوی، بیمارستان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
  هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان دهان ، فک و صورت در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
  هفتمین کنگره جراحی خراسان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط جامعه جراحان خراسان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
  بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت لغایت ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن جراحان کودکان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان دهان ، فک و صورت در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط بسیج دانشجویی و دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
  کارگاه نانو الیاف اصلاح شده: یک استراتژی جدید در مبارزه با باکتری های کشنده در تاریخ 12 الی 14 اسفند 1398 توسط نانو داروی طب نوین لوتوس در شهر تبریز برگزار می گردد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی در تاریخ ۷ الی ۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
  هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن جراحان دهان ، فک و صورت در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  پنجمین همایش آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آسیب شناسان فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز (پنجمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  فروردین ۲۷, ۱۳۹۹
  همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درمانی موج سوم توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان در تاریخ ۲۷ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ در شهر بابل برگزار می گردد.
  نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره نقش خدمات حمایتی (زیستی،روانی،اجتماعی و معنوی) در توانمندسازی کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مؤسسه خیریه محک در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اسفند ۲۲, ۱۳۹۸
  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی در شهر گرجستان - تفليس برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
  هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت در شهر جیرفت برگزار خواهد شد.
  کنفرانس بین المللی علوم حیات با نگرش زیستی، پزشکی و علوم محیطی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.
  هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناور برگزار خواهد شد.
  فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
  نخستین کنفرانس دو سالانه دبیران زیست شناسی ایران در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران- انجمن زیست شناسی ایران در شهر تهران - دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۷ لغایت ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اسفند ۷, ۱۳۹۸
  پانزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ ۷ لغایت ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره دانشجویی پژوهشی سلامت باروری زنان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت در شهر جیرفت برگزار خواهد شد.
  نهمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط انجمن سرطان های زنان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  سمینار رایگان معجزه آب (پزشکی فرامولکولی) در تاریخ 1 اسفند 1398 توسط دکتر عادل حیدری راد در تهران برگزار می گردد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اسفند ۵, ۱۳۹۸
  هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران در تاریخ 5 اسفند 1398 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین درجامعه و موسسه آموزش عالی آل طه در تهران برگزار می گردد.
  اسفند ۸, ۱۳۹۸
  دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی 8 اسفند 1398 توسط سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا در تفلیس برگزار می گردد.
  یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان و بنیاد بین المللی غدیر در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.
  نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار خواهد شد.
  خرداد ۱۷, ۱۳۹۹
  ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام در تاریخ 17 خرداد 1399 در تهران برگزار می گردد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنفرانس بین المللی علوم حیات با نگرش زیستی، پزشکی و علوم محیطی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.
  نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  سی و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اسفند ۱, ۱۳۹۸
  کارگاه آناتومی دستگاه گوارش به زبان ساده: ویژه علاقه مندان طب سنتی در تاریخ 1 اسفندماه 1398 توسط شرکت دانش بنیان مدزیست در تهران برگزار می گردد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آستان قدس رضوی، بیمارستان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
  بیست و هشتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت لغایت ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن جراحان کودکان ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در شهر سمنان برگزار خواهد شد.
  اولین همایش ورزش و سلامت عمومی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
  اولین سمینار Real-Time PCR (پژوهشی و بالینی) در تاریخ 1 الی 3 اسفند 1398توسط ImmunologyToday & USERN در شهر تهران برگزار می شود.
  کارگاه تخصصی از نانو تا میکرو: استفاده از فناوری نانو برای مقابله با باکتری های مقاوم به چند دارو در تاریخ 5 الی 7 اسفندماه 1398 توسط نانو داروی طب نوین لوتوس در شهر تبریز برگزار می گردد.
  اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان و بنیاد بین المللی غدیر در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.
  کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد- قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ ۶ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در شهر سمنان برگزار خواهد شد.
  کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  دومین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان (با تاکید بر خانواده) در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط گروه پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  نهمین کنگره کشوری سوختگی در تاریخ ۱ الی ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در شهر بابل برگزار خواهد شد.
  سومین همایش ملی آموزه های تربیت در تاریخ ۵ الی ۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت رسول اکرم (ص) در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هشتمین کنگره منطقه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در تاریخ ۶ الی ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام معاونت تحقیقات فناوری برگزار خواهد شد.
  اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۷ الی ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در شهر شیراز برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۷ لغایت ۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سرطان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط سازمان اورژانس کشور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  اولین جشنواره کشوری آموزش راهنمایی و مشاوره در تاریخ ۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط پردیس حضرت فاطمه الزهرا (س) اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره بین المللی، تغذیه،رشد و تکامل در نوزادان در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و آستان قدس رضوی، بیمارستان رضوی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.
  دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن سکته مغزی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  دوازدهمین کنگره سکته مغزی ایران در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن سکته مغزی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی اعصاب کودکان ایران و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر قشم برگزار خواهد شد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی در تاریخ ۷ الی ۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
  هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین- موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  اولین سمپوزیوم تازه های درمان مراقبت در تروما در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار خواهد شد.
  کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ 15 اسفند 1398 توسط انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.
  کنفرانس بین المللی علوم حیات با نگرش زیستی، پزشکی و علوم محیطی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در تاریخ 15 اسفند 1398 توسط انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد - دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد- قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» توسط دانشگاه اصفهان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر اصفهان برگزار می گردد.
  چهارمین کنگره نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی، بنیاد مادر، قطب آسیب شناسی و سلامت خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران در تاریخ ۱۰ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  دومین کنگره بین المللی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان (با تاکید بر خانواده) در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط گروه پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  کنفرانس بین المللی علوم حیات با نگرش زیستی، پزشکی و علوم محیطی در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در شهر استانبول ترکیه برگزار می گردد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران در تاریخ ۲۰ الی ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن بیوانفورماتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد - دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد- قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ توسط انجمن میکروب شناسی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد - دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد- قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات در شهر مشهد-دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.
  نخستین همایش بین المللی مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می گردد.
  هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در شهر تهران برگزار خواهد شد.
  جستجوی رویداد