قوانین حاکم بر سامانه استخدام دیجی بنیان

سامانه دیجی بنیان هیچ مسئولیتی در قبال شرایط کاری پس از استخدام ندارد. صحت اطلاعات فرصت های شغلی و اطلاعات شرکت ها و مجموعه های سلامت با مجموعه می باشد. اطلاعات پایه متقاضیان شغلی پس از تایید مدیر ارشد در سایت به نمایش در آمده و در نتایج گوگل نیز قابل مشاهده است. سامانه دیجی بنیان هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده است اطلاعات فردی اشخاص نداشته و اطلاعات شخصی فقط در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد. پرداخت وجوه جهت عضویت و یا خرید سکه در دیجی بنیان قابل استرداد نمی باشد. سعی همکاران ما در دیجی بنیان بر این است که لیست جدیدترین متقاضیان، فرصت های شغلی و .. را در اختیار کارفرمایان و متقاضیان محترم بگذارد، هرکدام از کارفرمایان/متقاضیان می توانند در صورت صلاح دید اطلاعات خود را در سامانه غیرفعال کنند.