فاکتورهای تاثیرگذار بر ارتقا و پایداری شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی است که با هدف هم افزایی علم و ثروت، گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش، افزایش و بکارگیری ایده های خلاقانه و اختراعات و تجاری سازی تحقیقات بشکل تولید، طراحی و خدمات صورت می گیرد. از جمله راه های موفقیت این شرکت ها تداوم رشد و پایداری آنها است. مهم ترین فاکتور های تاثیر گذار بر پایداری شرکت های دانش بنیان عواملی از قبیل ویژگی های کلی شرکت، داشتن ایده، افراد فعال در شرکت، ویژگی موسسان، بازار هدف و رقابت، سازماندهی، منابع تامین مالی و و عوامل محیطی هستند. مهم ترین فاکتور اثر گذار  ویژگی موسسان این نوع شرکت ها می باشد که همواره باید مورد توجه افراد موسس قرار بگیرد. محیط شرکت های دانش بنیان باید همیشه پویا باشد و همواره به دنبال فعالیت ها و تولیدات نوین باشند. بر این اساس تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بهتر است سیاست های حمایتی دولت در راستای مشوق ها، وضع قوانین و ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت های کسب و کار باشد. علاوه بر این دولت باید استراتژی های مناسبی را جهت کمک های مالی به شرکت های دانش بنیان طی مراحل مختلف رشد و بسته مرحله ای از رشد که شرکت دانش بنیان در آن قرار دارد اتخاذ نماید. از دیگر فاکتورهای موثر بر پایداری شرکت های دانش بنیان، بازار مناسب برای تولیدات و محصولات این شرکت ها است. وضع قوانین حمایتی برای ایجاد بازار مناسب و اطمینان از خرید تولیدات این شرکت ها می تواند گامی موثر در جهت پایداری شرکت های دانش بنیان باشد.

پست های مرتبط:

ضرورت وجود شرکت های دانش بنیان بر اساس ویژگی های ساز و کار آن ها

تعاریف متعددی برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد که...

ایجاد شبکه دانش در شرکت هاي دانش بنیان

برای مدلسازي عوامل موثر بر شبکه هاي دانش در شرکت...

تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان

در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، شرکت های کوچک و متوسط...