ضرورت وجود شرکت های دانش بنیان بر اساس ویژگی های ساز و کار آن ها

تعاریف متعددی برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد که معمولا بر اساس ویژگی هایی است که این شرکت ها دارند. بارزترین تعریف برای این نوع شرکت ها در آيين‌نامه اجرايی قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان بیان شده است که بر اساس آن شرکت ها، موسسه ها و یا تعاونی هایی که با نظر به افزایش اقتصاد دانش بنیان و با هدف هم افزایی علم و ثروت در حوزه‌ی فناوری، به تحقیق و توسعه پرداخته و نتایج حاصل از تحقیقات و ایده های خلاقانه را با برنامه‌ریزی دقیق اجرا می‌کنند.

مزایای شرکت دانش بنیان و امکاناتی که به واسطه دانش بنیان بودن در اختیار این نوع شرکت‌ها قرار میگیرد، از مهمترین ویژگی‌های آنها نیز محسوب می‌شود.

تولیدات شرکت های دانش بنیان:

همه شرکت هایی که به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت دارند، اقدام به تولید و افزایش محصولات و خدماتی می‌کنند که به عنوان تولیدات دانش بنیان نام برده می‌شوند.

تولیدات دانش بنیان شامل تمامی خدمات و کالاهایی است که در این شرکت ها تولید می‌شود.

محصولات دانش بنیان حاصل بر هم کنش ایده های خلاقانه و فناوری تولید می‌شوند.

کلیه تولیدات دانش بنیان در ۱۱ حوزه تولید و ارائه می‌شوند:

 • الکترونیک و کنترل
 • اپتیک و فوتونیک
 • فناوری زیستی
 • مواد پیشرفته
 • فناوری نانو
 • تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی
 • انرژی های نو
 • فناوری اطلاعات و نرم افزار
 • داروهای مهندسی پزشکی
 • انرژی های نو
 • هوافضا
 • محصولات پیشرفته سایر بخش‌ها

مزایای شرکت های دانش بنیان:

از آنجا که دسته فعالیت این شرکت ها هم راستا با پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور است از   طرق نهادهای متفاوتی مورد حمایت قرار می گیرند. اما قسمت دیگر از مزایای شرکت های دانش بنیان ویژگی های این نوع از کسب و کارها می باشد که در واقع برای خود این شرکت ها و برای صنایعی که در آن ها فعالیت دارند، مزایای مهم محسوب می شود.

داشتن ایده های خلاقانه مقدمه ای برای شروع کارآفرینی و نوآوری است که از جمله ویژگی های شرکت های دانش بنیان ارائه این ایده ها برای ایجاد کسب و کار های جدید می باشد. صرفا داشتن یک ایده خلاقانه به تنهایی کافی نیست و ارزش افزوده‌ای برای بازار و اقتصاد ندارد. بنابراین ایده ها باید به مرحله تجاری سازی و کسب درآمد برسند. از مزایای شرکت های دانش بنیان، ایجاد بستری مناسب جهت به کارگیری صحیح منابع موجود برای انتقال دانش به دست آمده و ایده‌ی مطرح شده به یک فعالیت اقتصادی می‌باشد.

از دیگر ویژگی های شرکت های دانش بنیان قابلیت رقابت پذیری کسب و کار آنهاست که با قدرت اختصاص دادن سهمی از بازار به خود، حفظ جایگاهشان در بازار و بهره وری مناسب از منابع مالی و نیروی انسانی موجود برای گسترش بازار تعریف می شود.

پست های مرتبط:

ویژگی های اقتصاد دانش بنیان

در بررسی های نظري، ویژگی هایی که برای شرکت های...

شاخص های عمومی و اختصاصی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و دانش بنیان نوپا

 شرکت های دانش بنیان شاخص های تشخیص شرکت های دانش...