حمایت معافیت مالیاتی ماده ۹ از شرکت های دانش بنیان

حمایت معافیت مالیاتی ماده ۹ از شرکت های دانش بنیان

تعداد ۱۱۰ برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان ارائه گردیده است که قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری تحت عنوان معافیت مالیاتی ماده ۹ تعریف شده است که طبق آن واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری با صدور مجوز از جانب مدیریت پارک می توانند از حمایت مربوطه بهره مند گردند.

پست های مرتبط:

راهکار تأمین منابع مالی در شرکتهای دانش بنیان

امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاه های کوچک...

ضرورت وجود شرکت های دانش بنیان بر اساس ویژگی های ساز و کار آن ها

تعاریف متعددی برای شرکت های دانش بنیان وجود دارد که...

شاخص های عمومی و اختصاصی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان و دانش بنیان نوپا

 شرکت های دانش بنیان شاخص های تشخیص شرکت های دانش...